Estate planning

Hoe groter uw nalatenschap, hoe meer erfbelasting uw erfgenamen moeten betalen. Hoe voorkomt u dat? Met een goed plan, dat voorziet in schenkingen, in vermogensoverdracht tijdens uw leven. Eerder weggeven als alternatief voor later nalaten. Met als doel dat u en uw erfgenamen zo min mogelijk belasting betalen, dat u zonder financiele zorgen oud kunt worden. Zo’n plan, dat maken de notarieel juristen van Peter Prummel Notariskantoor graag met u.

Notariskantoor Peter Prummel is als enige Notaris in de Noordoostpolder lid van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat.