Nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief in uw e-mailbox ontvangen? Meld u hier aan.

 • Nog dit kalenderjaar een belastingvrije schenking doen?

  Heeft u dit jaar nog geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om belastingvrij te schenken? Dan heeft u nog tot het eind van het jaar de tijd!

  U kunt schenken door via de bankrekening bedragen over te maken naar de begiftigde. Daarnaast komt de zogenaamde ‘papieren schenking’ veel voor. Met een papieren schenking kunt u, ook als uw vermogen bijvoorbeeld vast zit in uw huis, vrijgesteld schenken.

  Lees verder >>
 • Aanmelden voor kleine ondernemingsregeling ook na 20 november 2019

  Kiest u wel of niet voor de fiscale kleineondernemersregeling (KOR)? Als u er gebruik van wilt maken en u zich daarvoor uiterlijk 20 november 2019 bij de Belastingdienst heeft gemeld, gaat u er per 1 januari 2020 al gebruik van maken. Later mag ook, maar dan schuift de ingangsdatum op.

  Lees verder >>
 • Te jong of te oud voor een nieuw testament?

  Veel mensen schuiven het maken van een testament voor zich uit. Heel begrijpelijk natuurlijk, want wie heeft er zin in nadenken over de dood, zeker als het jezelf betreft.

  Lees verder >>
 • Geleverd huis moet voldoen aan verwachtingen uit koopovereenkomst

  Het vervolg op een koopovereenkomst is de levering. Net als bij andere goederen moet ook bij onroerend goed het geleverde huis of perceel beantwoorden aan de verwachtingen die voortvloeien uit de koopovereenkomst.

  Lees verder >>
 • Risico’s aan verkoop onroerend goed vanuit privé aan eigen bv

  Wie als ondernemer vanuit privé onroerend goed aan de eigen bv verkoopt, moet zich bewust zijn van de fiscale risico’s. De kwalificatie winstuitdeling loert om de hoek.

  Lees verder >>
 • Btw-misverstanden bij verenigingen en stichtingen

  Verenigingen en stichtingen hebben meestal geen winstoogmerk. Daarbij is de gedachte dat men ook geen btw verschuldigd is. Onterecht. Het (ontbreken van een) winstoogmerk is niet bepalend voor een btw-plicht.

  Lees verder >>
 • Voorbijgaan aan levenstestament

  In een levenstestament kunt u volmacht geven aan een vertrouwd persoon. Die persoon kan namens u handelen als u door geestelijke of fysieke omstandigheden niet langer zelf uw belangen kunt behartigen.

  In een levenstestament kunt u ook opnemen wie uw gevolmachtigde moet worden bij medische zaken. Daarbij moet u denken aan contact met artsen of ander zorgpersoneel, maar ook wat u zou willen als er sprake is van uitzichtloos lijden. U heeft de mogelijkheid om in het levenstestament op te nemen hoe u staat tegenover een behandelverbod en euthanasie.

  Lees verder >>
 • Concepttestament is nog niet geldig!

  In Nederland is het maken van een testament de enige mogelijkheid om te regelen wie na uw dood uw bezittingen erft. Een bescheiden uitzondering wordt gevormd door een codicil. Dat is een handgeschreven document waarin u spulletjes als een schilderij of een sieraad aan een met naam en toenaam genoemd persoon kunt nalaten. Zorg er wel voor dat u niet te laat bent met de ondertekening van uw testament en codicil.

  Lees verder >>
 • Een vereffenaar benoemen

  In Nederland hoeft niemand een negatieve nalatenschap te accepteren. Twijfelt u, of weet u zeker dat er schulden zijn dan kunt u de erfenis verwerpen of beneficiair aanvaarden.

  Door een beneficiaire aanvaarding hoeft u als erfgenaam niet uit uw eigen portemonnee bij te dragen in de schulden. Belangrijk is wel dat de afwikkeling van de nalatenschap volgens een in de wet beschreven procedure van vereffening plaatsvindt. Volgen de erfgenamen de procedure niet, dan riskeren zij zelf aansprakelijk te worden voor de schulden van de nalatenschap.

  Lees verder >>
 • NHG-premie in 2020 verlaagd naar 0,7%

  De borgtochtprovisie voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (‘NHG- premie’) wordt per 1 januari 2020 verlaagd. Woningeigenaren die een hypotheek met NHG aanvragen, betalen dan eenmalig 0,7% over de hoogte van hun hypotheek in plaats van de huidige 0,9%. Daarmee krijgen meer mensen toegang tot het vangnet dat NHG biedt. Tegelijkertijd is het niveau zo gekozen dat het als basis voor de komende jaren kan gelden.

  Lees verder >>